KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategorie
e-shop zdarma Dárkové balíčky, dárky
e-shop zdarma Výhodné sady
e-shop zdarma Bylinkové polštáře
e-shop zdarma Pohankové polštáře
e-shop zdarma Třešňové polštářkyReklama:

Všeobecné obchodní podmínky

 

 1. Základní ustanovení

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 
Prodávající:
Lucie Schödlová
Frymburk 77
382 79 Frymburk
IČ: 74206869
Nejsem plátce DPH
email: vonavepolstarky@seznam.cz

tel: 730 930 015, 608 275 846
 www.vonavepolstarky.eshop-zdarma.cz
(dále jen „prodávající“)


 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.vonavepolstarky.eshop-zdarma.cz (dále je „internetový obchod“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce .

 

 1. Informace o zboží a cenách
 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou konečné (prodávající není plátce DPH), jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky.  V případě dodání zboží do třetích zemí bude poštovné účtováno podle aktuálního tarifu České pošty.
 4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

 1. Poptávka, objednávka a uzavření kupní smlouvy
 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním poptávkového formuláře bez registrace.
 1. Při zadávání poptávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 2. Před odesláním poptávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do poptávky vložil. Poptávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku". Odesláním poptávky prostřednictvím kliknutí na tlačítko „Odeslat objednávku“ nedochází k uzavření kupní smlouvy, jde výhradně o vytvoření poptávkyÚdaje uvedené v poptávce jsou prodávajícím považovány za správné. 
 3. Neprodleně po obdržení poptávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po následném přijetí objednávky prodávajícím a to okamžikem potvrzení kupujícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. Potvrzení objednávky zasílá kupující na emailovou adresu prodávajícího. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v poptávkovém formuláři. Potvrzením objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 4. 6.V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

 1. Zákaznický účet
 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět poptávku zboží. Kupující může poptávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při poptávce zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. Platební podmínky a dodání zboží
 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího – po potvrzení objednávky zašle prodávající kupujícímu údaje k platbě (č. účtu, var. symbol)
 • dobírkou v hotovosti při předání zboží,
 • v hotovosti při osobním odběru v provozovně
 • pro objednávku roušek (ústenek) nelze použít platbu dobírkou
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši (poštovné a doběrečné podle zvoleného způsobu dopravy). Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě platby v hotovosti na provozovně nebo dobírkou je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby předem je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Při nezaplacení kupní ceny do 7 dnů v případě bezhotovostní platby bude kupní smlouva zrušena, o této skutečnosti bude kupující informován elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce.
 3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 4. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 5. Prodávající není podle zákona o evidenci tržeb povinen vystavit kupujícímu účtenku EET. Povinnost evidovat tržby podle zákona o EET bude mít prodávající od 1. 1. 2023. Od počátku povinnosti prodávajícího evidovat tržbu podle zákona o EET budou vystavovány účtenky EET, do zahájení povinnosti evidovat tržbu podle zákona o EET budou k nákupu vydávány standardní doklady.
 6. Zboží je kupujícímu dodáno:
 1. Volba způsobu dodání se provádí během poptávky zboží ze způsobů dodání nabízených v době zadání objednávky. Pokud některý ze způsobů uvedený není, nelze jej vyžadovat.
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě nepřevzetí zboží je kupující povinen uhradit náklady, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s odesláním. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Doklad je zaslán v elektronické podobě, v případě požadavku na zaslání dokladu v papírové podobě je kupující povinen požadavek uvést v poznámce objednávky. Zaslání dokladu v papírové podobě (po vyžádání) spolu s objednaným zbožím je bezplatné. Zvláštní zaslání dokladu v papírové podobě (např. na pozdější vyžádání zákazníka) je zpoplatněno částkou 70,- Kč (poštovné + další náklady)
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

 1. Odstoupení od smlouvy
 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodu činí 14 dnů
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách, zároveň odešle na email prodávajícího informaci o odeslání odstoupení o smlouvě. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Vracené zboží nesmí vykazovat známky úmyslného poškození, nesmí být znečištěno a musí být zabaleno tak, aby během přepravy nemohlo dojít k jeho poškození. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující zašle vracené zboží takovým způsobem, aby převzetí vraceného zboží nebylo podmíněno platbou ze strany prodávajícího (vracené zboží nelze posílat „na dobírku“)
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od doručení vraceného zboží, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky převodem na účet kupujícího, jiným způsobem jen tehdy, pokud to kupující požaduje a pokud tím prodávajícímu nevzniknou další náklady.
 5. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

 1. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(zkopírujte, vyplňte a odešlete tento formulář zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na e-mailovou nebo poštovní adresu prodávajícího, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím. Na požádání Vám prodávající elektronicky zašle tento formulář ve Vámi zvoleném formátu – pouze běžné formáty: doc., PDF, apod. Můžete také použít vlastní nebo podobný formulář, který bude obsahovat všechny potřebné informace)

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Adresát
Internetový obchod:          vonavepolstarky.eshop-zdarma.cz
Společnost:                        Lucie Schödlová
Se sídlem:                          Frymburk 77, 382 79 Frymburk
IČ/DIČ:                              74206869 / nejsem plátce DPH
E-mailová adresa:             vonavepolstarky@seznam.cz
Telefonní číslo:                  730 930 015, 608 275 846
 
 
Oznamujiže tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:…………………………………………………

 • Datum objednání zboží ………………………………datum obdržení……………………………………………
 • Číslo objednávky (var. symbol)………………………………………………………………………………………
 • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem ………………………
  a budou navráceny zpět způsobem …………………………………………………………………………………

(v případě převodu na účet) č. účtu/kód banky……………………………………………………………………..
vedený u banky: …………………………………………………………………….................................................

Jméno a příjmení spotřebitele:
Adresa spotřebitele:
Email:
Telefon:
V.…………………………………........ (zde vyplňte místo)Dne………………………….(zde doplňte datum)

Jméno a příjmení spotřebitele:
 
 


_________________________                                                                       _________________________        
                                                                                                                                                (podpis)


 1. Práva z vadného plnění, záruka, reklamace, reklamační podmínky – Reklamační řád
 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
 • opravu zboží,
 • výměnu za nové zboží, pokud není oprava možná
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupení od smlouvy.
 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.
 1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Pro urychlení vyřízení reklamace kontaktujte, prosím prodávajícího emailem: vonavepolstarky@seznam.cz nebo telefonicky: 730 930 015, 608 275 846. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 2. Kupující reklamované zboží zašle nebo osobně doručí na adresu prodávajícího: Lucie Schödlová, Frymburk 77, 38279 Frymburk. Reklamované zboží nesmí vykazovat známky úmyslného poškození, známky poškození způsobené nevhodným používáním, nesmí být znečištěno a musí být zabaleno tak, aby během přepravy nemohlo dojít k jeho poškození.
 3. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 4. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 6. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 7. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.  Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.  Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.
 8. Po vyřízení reklamace zašle prodávající zboží zpět na adresu kupujícího. Je-li výsledkem vyřízení reklamace peněžité plnění (např. vrácení části nebo celé kupní ceny) odešle prodávající kupujícímu peněžní prostředky včetně  účelně vynaložených nákladů vzniklých kupujícímu v souvislosti s uplatněním reklamace  převodem na účet kupujícího, jiným způsobem jen tehdy, pokud to kupující požaduje a pokud tím prodávajícímu nevzniknou další náklady.
 9. 1.     Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 10. Pokud reklamace není vyřízena, včetně opravy do 30 dnů od jejího podání (nebylo -- li dohodnuto jinak), je reklamovaná vada posuzována za objektivně neodstranitelnou a kupujícímu vznikají nároky, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou – § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 •   IX. Doručování korespondence
 1. Smluvní strany si mohou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty nebo v písemné formě prostřednictvím doručovacích společností.    
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu a poštovní adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

 1. Mimosoudní řešení sporů
 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 1. Závěrečná ustanovení
 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 
 
 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 11.1.2019

 


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Z důvodů omezených technických možností eshopu (omezená kapacita textu v jednotlivých záložkách a nemožnost přidání další záložky) jsou informace o ochraně osobních údajů zařazeny v záložce "Jak nakupovat" ZDE>. Děkuji za pochopení.

14657 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!